top of page
Search
  • Writer's pictureSaralizie

New experiences !!

( NORSK OVERSETTELSE UNDER)


One of my favorite things to do is to have and share new experiences. My last two months have been filled up with giving new experiences to children I get to serve, and having several personal new experiences.

First spare in bowling

One day, we got to take one of the children's homes I serve at on a field trip with a mission team. This was the very first time this boy played bowling.


In the beginning he was getting frustrated because he kept missing, so he though it would be impossible. After a while I went and asked if they could put up side walls whenever this boy would throw, so it would be a little bit easier for him.


In the next round the boy instantly started getting down more cones, and before he new it, he got is first spare and came running to me: " I did it, I did it Sara!"


His smile melted me completely, I am blessed to have to opportunity to witness and share these new experiences. What a joy it is to be an encourager. To see a child that doesn't necessarily have the easiest life, getting down on his level, and tell him: " you can do it!"," I am proud of you!"," good job!"


Learning how to bike


On another field trip Sunday, I got to see this boy have a mission team guest invest time to teach him how to ride a bike. He had never biked before. One hour later he was ready to go!


I got to see this boy get undivided attention for two hours, with words of encouragement, when he fell he was right there to pick him up. and when he made it there was endless high fives and smiles. He did not learn how to bike this day, he also got to know for this whole day that his life matters, and he is seen.For me every day still feels like a new experience. Some days I get to teach a teenager her first english sentences, other days I get to love on and have connexion nights with girls from our hope program, sharing a night with football and tacos. There are days where working with kids that have rough past and family histories can be hard, days where all you can do is pray. Thankfully I can always trust in him and know that he knows every child by name and has the best plan for them. On these harder days to I am eternally grateful to live in community with people that are friends and coworkers. Sharing life together and helping one another in every way me can.Lastly I want to share my new experience. I bought my first car!

I never though my first car would be from Mexico. I am so grateful too God for this blessing, that just make my everyday life her in Mexico so much easier. I want to thank everyone who has blessed me with one time gift and support, this would never be possible without your help.


Thank you all for your support in prayers and friendship! 

NYE OPPLEVELSER !!


Noe av de beste jeg vet er å dele nye opplevelser med mennesker. De siste to månedene har hvert fylt med nye opplevelser for barna jeg får lov til å jobbe med her. I tillegg til dette har jeg hatt flere nye opplevelser selv.


En dag hadde vi muligheten til å ta med barnehjemmet jeg jobber mest med på bowling, sammen med et misjonsteam. Dette var første gang denne gutten spilte bowling.


Det var vanskelig i starten og han ble mer og mer frustrert over å ikke få det til. Etter at han hadde kastet noen ganger, fikk vi spurt om han kunne ha gitter på sidene når det var hans tur, slik at det skulle bli litt lettere å treffe.


Neste runde begynte kjeglene å falle, og plutselig hadde han fått en "spare" ( alle kjeglene ned på to kast) . Han kom løpende mot meg og sa: " Jeg klarte det, jeg klarte det, Sara"


Smilet hans fra øre til øre var nok til å smelte meg fullstendig. Jeg er utrolig velsignet som har muligheten til å være med å vitne disse nye opplevelsene. Det er en så stor glede å kunne være en oppmuntrer. Det å se et barn som ikke har det letteste livet, møte han der han er, og fortelle ham: " Dette klarer du", "Jeg er stolt av det", "Bra jobba"Klar, ferdig, kjør.. Føste sykkeltur!


En annen søndag fikk jeg muligheten til å se en av våre besøkende fra et misjonsteam investere tid i å lære en annen gutt å sykle. Han hadde aldri syklet før denne dagen. En time senere syklet han i vei uten frykt!


Det var utrolig flott å se at denne gutten fikk full oppmerksomhet alene i to timer. Han fikk oppmuntring og noen til å løfte han opp på sykkelen når han falt. Han fikk høre om og om igjen " Dette klarer du" gjennom high fives og smil. Han lærte mer enn å sykle denne dagen, han fikk også oppleve at hans liv har betydning, og han er sett for den han er.
For meg føles fortsatt hver dag som en ny opplevelse. Noen dager har jeg mulighet til å lære tenåringer noen engelske gloser, andre kvelder har jeg mulighet til å lede jentekvelder for vårt Hope program. Dette kan se ut som en kveld med fotball og taco.


Det finnes også dager der det å jobbe med vanskeligstilte barn og deres familier er hardt, dager der alt man kan gjøre er å be. Heldigvis kan jeg alltid stole på Gud, og vite at han kjenner hvert eneste barn best, og Han har den beste planen for deres liv. Jeg er så takknemlig for å bo og jobbe sammen med en så flott gjeng med mennesker, som er kollegaer, men mest av alt venner. Vi deler liv og hjelper hverandre der vi kan.


Helt til slutt vil jeg dele en av mine nye opplevelser. Jeg har kjøpt min første bil! Jeg hadde aldri trodd at min første bil kom til å være fra Mexico. Jeg er så takknemlig for denne velsignelsen, den er med på å gjøre hverdagen her så mye lettere. Jeg vil takke alle som har hvert med å støtte med engangsbeløp og støtte, dette hadde ikke hvert mulig uten deres hjelp.


Tusen takk for støtte i bønn og vennskap!

162 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page