top of page
Search
  • Writer's pictureSaralizie

Why are you moving to Mexico?

After I announced to friends and family that I wanted to move to Monterrey Mexico, the most common question I have received was why are you moving? I remember entering Mexico for the very first time, a new country to discover and explore. When I arrived at the Back2back campus I felt a weird sense of coming home, which was odd because this was my first time here.

Back2back campus in Monterrey

A staff member on campus told us his testimony and how we practically can be people who are "The difference for one". In every movie there is a protagonist, a storyline with a climax, and a change that happens. The one thing that every main character need is a suporting character, this persons job, is to help and make sure that the protagonist knows his strength sees his potential, and give him the support he needs to achieve his goals. Every vulnerable and orphaned child needs supporting characters that can help them see their worth, strengths and cheer them on as they take steps towards adulthood. Helping them to hope for a better tomorrow, by giving them care today.


Even though the session I listened to was simple, it touched me to the very core of my

heart. I felt like some pieces fell into place on what my next step in life was. I wanted to join Back2back, becoming the supporting character in lives of children, that has grown up with trauma or around unimaginable circumstances.


When I was an intern with B2B in Mexico I spent a whole month on the same children's home. One of the boys in his early teens caught my attention. He was not playing soccer like the other guys, and other team members found it hard to connect with him because of the language barrier. I though I know the language maybe I could connect with him. I went to him with another intern, and we started chatting about his interest, his likes and dislikes. After this day he kept hanging out with us. One day on my last day, he asked me if I could be his sponsor. His reason for this was that then I could write him letters in Spanish with english translation, with this he could practice his english. This is one of the kids in Mexico that captured my heart and made me believe that with Gods help, I might make a difference in someones story.
  • What if I can tell a girl enough times that she is smart, so that she may believe it herself?

  • What if I could give of my time to support a teenager struggling with an upcoming exam?

  • What if I could be an encouragement to caregivers of children in children's homes by telling them I appreciate that they are working so hard?


All these actions might not seem so big, however I believe that God can use my willingness to give what I have, to change the stories of kids in Monterrey. I know it will be hard work, yet I feel like there is no better place on earth for me. This will be my new home.


Suscribe to my blog as I will be posting updates on the ministry and my work in Monterrey.


 

Norsk Oversettelse ( Norwegian translation)


Etter at jeg fortalte mine venner og familie at jeg ønsket å flytte til Monterrey Mexico, er det vanligste spørsmålet jeg har mottatt, hvorfor flytter du? Jeg husker første gang jeg kom til Mexico, et nytt land å oppdage og utforske. Da jeg kom til Back2back campus, følte jeg en merkelig følelse av å komme hjem, noe som var rart fordi dette første gang jeg var der.


En medarbeider på campus fortalte oss sitt vitnesbyrd og om hvordan vi kan være folk som er «the difference for one". I hver film er det en hovedperson og en historie med et klimaks, hvor det skjer en forandring. Den eneste tingen som hver hovedrolle trenger, er en person i birollen. Jobben til denne personene er å hjelpe til med å sikre at hovedpersonen forstår sin styrke og ser sitt potensialet. Birollen gir hovedpersonen den støtten de trenger for å nå sine mål. Alle sårbare og foreldreløse barn trenger støttepersoner som kan hjelpe dem med å se deres verdier, styrker og heie på dem når de tar skritt mot voksenlivet. De trenger mennesker som kan hjelpe dem til å håpe på en bedre morgendag, ved å gi dem omsorg i dag.


Selv om seminaret jeg lyttet til var enkelt, rørte det mitt hjerte, og jeg følte at noen stykker falt på plass på hva mitt neste skritt i livet var. Jeg ønsket å bli med i Back2back, bli den støttende karakteren i liv til barn som har vokst opp med traumer eller rundt ufattelige forhold.


Da jeg var en praktikant med B2B i Mexico tilbrakte jeg en hel måned på samme barnehjem. En av tenårings guttene fanget min oppmerksomhet. Han spilte ikke fotball som de andre gutta, og andre misjonstur gjester fant det vanskelig å bygge relasjon til ham på grunn av språkbarrieren. Jeg tenkte at siden jeg kan språket, kunne jeg gå bort å snakke med ham. Jeg gikk bort til ham med en annen praktikant, og vi begynte å snakke om hans interesser og hobbyer. Etter denne dagen hang han en del med oss. En dag på min siste uke spurte han meg om jeg kunne være hans sponsor, hans grunn til dette var at da kunne jeg skrive brev på spansk med engelsk oversettelse til han. Med dette kunne han øve på sin engelsk. Dette er en av barna i Mexico som fanget mitt hjerte og får meg til å tro at jeg med Guds hjelp kan gjøre en forskjell i noen historie.


  • Hva om jeg kan fortelle en jente nok ganger at hun er smart, så hun kan tro det selv?

  • Hva om jeg kunne gi av min tid, til å støtte en tenåring som sliter med en kommende eksamen?

  • Hva om jeg kunne være en oppmuntring til omsorgspersoner av barn i barnehjem ved å fortelle dem at jeg setter pris på deres harde arbeid hardt?


Alle disse handlingene virker kanskje ikke så store, men jeg tror at Gud kan bruke min villighet til å gi det jeg har, for å forandre barnas historier i Monterrey. Jeg vet at det vil være hardt arbeid, men jeg føler at det ikke er noe bedre sted på jorden for meg. Dette blir mitt nye hjem.

Om du ønsker å følge mitt arbeid i Mexico trykk på «suscribe» og få månedlig informasjon om nye blogginnlegg.

122 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page