top of page
Search
  • Writer's pictureSaralizie

The best time of the year (Den beste tiden på året)

Norsk oversettelse i kursiv


The last two months have really flown by with lots of activities with our Hope Program at Back2back As this year is coming to an end I can only look back at it in awe of everything God has allowed me to be a part of. We really finished strong. From hosting a youth camp, celebrating thanksgiving, seeing one of our Hope program girls graduating from college, Christmas shopping for presents and having a Christmas festival with the Hope program.


De siste to månedene har sust forbi, men masse ulike aktiviteter med Back2back sitt Hope Program. Året er nestet over og jeg kan ikke annet enn å se tilbake på et år, der jeg er begeistret over alt Gud har tillat meg å være med på. Vi avsluttet virkelig året med et pang. Jeg har fått være med på å arrangere en ungdomsleir, feire thanksgiving, se en av Hope program jentene fullføre høyskole, juleshopping for gaver og gjennomføring av en Julefestival med Hope Program.


With all these wonderful events there are two events I would like to highlight. One of them is that in the end of November I was able to co-lead a youth retreat called one21, with two other colleagues. This was a camp for the Hope program teens and all teens above 12 year who live in the children's homes we partner with. In all we had over 70 teens participating. The theme for this years camp was "On this rock". It was all about teaching the youth that God is the best foundation for our lives. It was so incredible to see different youth having incredible encounters with God. My favorite part was seeing the youth I lead lead other teens that are younger than them. At the end of the camp they thanked us leaders for entrusting them with a leadership role, for some it was the first time they figured out that they could actually be leaders. Another lesson they learned is that when God calls you to something he also equips you for the task.


Med alle disse fantastiske begivenhetene så er det to jeg ønsker å fremheve. En av dem er fra slutten av november der jeg hadde muligheten til å medarrangør for ungdomsleiren One21 med to andre kollegaer. Denne leiren var for tenåringene i vårt Hope program, i tillegg til alle tenåringer eldre en 12 år fra barnehjemmene vi har partnerskap med. Til sammen var det over 70 tenåringer som deltok på leiren. Årets tema på leiren var "På denne klippen". Målet var å undervise ungdommen at det eneste vi kan bygge livet på trygg grunn og det er Gud. Det var fantastisk å se flere ha opplevelser med Gud. Min favoritt del var a se ungdommer jeg leder, være med som ledere for tenåringer som er yngre enn de. For noen av de var det aller første gang noen hadde gitt de en lederrolle og du kunne oppdage at de faktisk kan være ledere. En annen ting de lærte var at når Gud setter oss i en posisjon eller kaller oss til noe, så utruster han oss også.The other big event I was able to help plan was a Christmas festival with the Hope Program. This was an event where all our teens helped to do everything from setting up the venue we had, sing in the choir, play drums, act out a monologue, be technical support, etc... All so that they could give their biological family and mentors a fun Christmas experience. All these families carry different stories, but events like these become good memories they can all share.


We were able to order a catered three course meal for everyone, and the Hope program youth was able to show something they were proud off. It was literally a dream come true. I love to see how God works everything together. When we started planing this we had no budget to do it. On the other side of the world in Norway, there was a gruop of knitting ladies in Sentrumkirken Strømmen ( a local church) getting ready to plan a Christmas market. Their wish was to donate the money they earned to mission, and it was used for this event. I love how God knits people and stories together.


Det andre store arrangementet jeg fikk lov til å være med å planlegge var en Julefest med vårt Hope Program. Dette var et arrangement der tenåringene var deltagende i alt fra å dekke bord, synge i kor, spille trommer, gjøre en monolog, være teknisk hjelp, osv... Alt dette slik at de kunne gi sine biologiske familiemedlemmer og mentorer en morsom juleopplevelse. Disse familiene bærer på mange ulike historier, men arrangementer som dette blir til gode minner de alle kan dele.


Vi hadde mulighet til å bestille tre retters måltid til alle , og tenåringene i Hope Programmet hadde muligheten til å vise frem noe de virkelig var stole over. Når vi begynte og planlegge dette eventet så hadde vi ikke noe budsjett vi kunne bruke på det. På andre siden av jordkloden i Norge, satt det en strikkeglad gjeng fra Sentrumkirken Strømmen som planla å ha et julemarket. Deres ønske var at inntekten skulle gå til misjon og det ble gitt til akkurat denne begivenheten. Jeg elsker å se hvordan Gud vever menesker og historier sammen.
Merry Christmas and happy new year, I am excited to go on the adventures God has in store for me in 2020 !


God jul og godt nytt år, jeg gleder meg til opplevelsene Gud har på lager for 2020!

76 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page