top of page
Search
  • Writer's pictureSaralizie

Still in the fight/Fylt med pågangsmot
After spending two months in Norway it has been so good to be back in Mexico. Last year we were restricted from many things in our day to day job, but I am so happy to be part of a process were we are finding new ways to serve the kids in the children's homes we are partnering with. Through helping with some projects at the homes, celebration birthdays of the staff, bringing pizza for everyone at the home, as well as connecting with the kids again with social distance connection games.


Etter å ha tilbrakt to måneder i Norge, var det godt å komme hjem til Mexico igjen. I fjor ble vi møtt med mange begrensninger i vårt arbeid med barna her, men jeg er så glad for å være med på en prosess der vi finner nye måter å betjene barna på barnehjemmene vi samarbeider med. Vi har hatt mulighet til å ha noen flotte dugnadsdager på barnehjemmene, der vi har feiret bursdag til ansatte, kjøpt pizza til alle på barnehjemmet og funnet på morsomme leker der vi passer på å holde fysisk avstand samtidig som vi prøver å vise nærhet.


Art Therapy/ Kunstterapi


We are always looking for ways that the kids and teenagers we serve can have an opportunity to grow in several areas, two of them is helping them grow emotionally and socially. I was so lucky to join our Hope program psychologist in an art therapy session. In the activity each person was able to pick only one color and a paint brush and start making a painting, after a couple minutes they had to stop and take over the painting to the person next to them. At the end out psychologist brought them to a reflection on how all the paintings now had 4 colors instead of one, in the same way in a family we all have different talents, gifting and preferences, but together as a unity we can bring the best out of each other. This is one of many activities we do on a weekly basis to make sure we are providing holistic care for all the kids and teens we serve.


Vi leter alltid etter måter der barna og tenåringene vi jobber med kan få muligheten til å vokse på flere områder.To av dem, er å vokse følelsesmessig og sosialt. Jeg var så heldig å bli med vår psykolog fra Hope-programmet i en kunstterapi time. Aktiviteten vi utførte gikk ut på at hver person bare kunne velge en farge og en pensel og begynne å lage et maleri. Etter et par minutter måtte de stoppe og overta maleriet til personen ved siden av seg. På slutten førte psykologen dem til en refleksjon om hvordan alle maleriene nå hadde 4 farger i stedet for en, på samme måte i en familie har vi alle forskjellige talenter, gaver og preferanser, men sammen som en enhet kan vi bringe det beste ut av hverandre. Dette er en av mange aktiviteter vi gjør ukentlig for å sikre at vi gir helhetlig omsorg for alle barna og tenårene vi jobber med.Big Celebrations/ Festdager


One of the most exciting things in my work is to celebrate a college graduation. To see someone who has had many obstacles in life, get all the way to the finish line by finishing a college degree or technical degree. On February 8th we were able to have a graduation ceremony for two students. One graduating with a college degree and the other one with a technical degree.


The oldest one graduating gave an inspiring speech to all the other Hope Program students of how important it is to have perseverance and to keep moving forward even when you are confronted with problems, if you also stay connected to God everyday, you will all be able to see greater things in your lives than what you though possible.Noe av det mest spennende i arbeidet mitt er å feire at studenter uteksamineres fra Høyskoler. Det å se noen som har hatt mange hindringer i livet, nå frem til et stort mål, ved å fullføre en høyskole-grad eller yrkesfaglig skole er virkelig stort . Den 8. februar klarte vi å ha en graduation for to studenter. Den ene uteksaminert med høyskoleutdanning og den andre med en yrkesutdanning.


Den eldste som ble uteksaminert holdt en inspirerende tale til alle de andre studentene i vårt Hope Program om hvor viktig det er å ha utholdenhet, og å fortsette fremover selv når du blir konfrontert med problemer. Hvis du i tillegg til dette holder deg nær Gud hver dag, vil du være i stand til å se større ting i livet ditt enn det du trodde var mulig.

What a great joy it is to see the students become adults and decide to live a life surrendered to God. Many of them also decide to seek opportunities to give back to the community as a thanks for everything they have received. I want to thank you who support our work here in Monterrey trough your prayers and financial support. Thank you for being part of the army that fights for vulnerable children here in Monterrey Mexico.


For en stor glede det er å se studentene bli voksne, og at de ønsker å leve livet overgitt til Gud. Flere vil også gi tilbake til samfunnet i takknemlighet for det de har mottatt.

Takk for at du støtter vårt arbeid her i Monterrey gjennom dine bønner og økonomisk støtte. Takk for at du er en del av hæren som kjemper for sårbare barn i Monterrey Mexico.


145 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page