top of page
Search
  • Writer's pictureSaralizie

3 years and more to come! / 3 år og fremover!

Updated: Mar 25, 2022

Its been three years since I moved to Mexico, not really knowing what God had in store for me in the country I have learned to call home. In tese three years I have been able to see more than 10 students graduate college, 5 boys getting baptized, families reconnecting, and God going above and beyond in so many experiences. All of this makes me so happy and excited for whats to come and the new opportunities that God will allow me to be a part of in the years to come.


Det er tre år siden jeg flyttet til Mexico, uten egentlig å vite hva Gud hadde i vente for meg i landet jeg har lært å kalle hjem. I løpet av de tre årene jeg har bodd her har jeg hatt muligheten til å se mer enn 10 studenter fullføre høyskole, 5 gutter bli døpt, se familier som gjenoppretter relasjoner, og hvordan Gud gjør så mye mer enn det jeg klarer å håpe for. Jeg gleder meg til å se alt det Gud vil tillate meg å være en del av i årene som kommer.
February highlight!/ Høydepunkter fra Februar


In February we had a High school mission team arrive with 60 teens and adults. This was the last group we had on campus before the pandemic arrived in 2020, and in 2022 it became the first larger team we have been able to receive. Having teenagers who get to go on a mission trip for the very first time is so impactful, to see how they connect with both teens on our campus, kids at the children's homes and even with God as they are now seeing him in a new light through a different context.


On the last night we did a big game night with the Hope Program and the team. It is amazing to see how games and laughter is a universal language for connection. Even though these teens and youth come from very different places, they were all able to have a joyful time.


I februar hadde vi et misjonsteam med 60 videregående skole elever. Dette var den siste gruppen vi hadde på campus før pandemien kom i 2020, og ble i 2022 det første større teamet vi har hatt mulighet til å ta imot. Å ha tenåringer som får reise på misjonsreise for aller første gang er så fantastisk. Å se hvordan de får kontakt med både tenåringer på campus, barna på barnehjemmene og til og med med Gud, når de nå ser ham i et nytt lys gjennom en annen kontekst.


Den siste kvelden hadde vi en stor spillkveld med Hope Program (tennåringer på campus ) og teamet. Det er utrolig å se hvordan spill og latter er et universelt språk for å bli kjent. Selv om disse tenåringene og ungdommene kommer fra veldig forskjellige steder, kunne de alle ha det hyggelig sammen.


NEW ROLE/ NY LEDERSKAPSROLLE
This year I started with a new role in back2back, as our Transition Program Coordinator. This is something I am very excited to be a part of as we are pioneering to expand the program.


This is a program that support young adults who are moving independently for the first time. It's to help them on the last steps walking as independent young adults. Helping them to grow in areas where they still need suport.


This might look like helping out a student with making a personal budget or weekly planning. It could involve helping them with knowing how to get school paperwork done, or even how to look for a good church, that would bring them community with other christians of similar age. More than anything its a program where I get to walk alongside the students as they grow.


I år begynte jeg med en ny rolle i back2back, som koordinator for Transition Program . Dette er noe jeg gleder meg veldig til å være en del av i en tidlig fase der vi jobber med å utvide programmet.


Dette er et program som støtter unge voksne som flytter for seg selv for første gang. Vi får mulighet til å hjelpe dem på de siste stegene for å bli trygge selvstendige voksne. Målet er å hjelpe dem å vokse i områder der de fortsatt trenger støtte.


Dette kan se ut som å hjelpe en student med å lage et personlig budsjett eller ukesplan. Det kan innebære å hjelpe dem med å vite hvordan de skal få unnagjort viktig papirarbeid, eller til og med hvordan finne en god kirke som vil gi dem fellesskap med andre kristne på samme alder. Mer enn noe annet er det et program der jeg får gå sammen med elevene mens de tar nye steg inn i voksenlivet.


Thank you so much to all the people who pray for our ministry Back2back and for me consistently, you are making a difference!


Tusen takk til alle som ber for vårt arbeid i Back2back og for meg konsekvent, dere gjør en stor forskjell!


193 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page